thumbnail

1. Imprezy i usługi turystyczne

Turystyka wiejska obejmuje wszystkie
formy wypoczynku na obszarach wiejskich
wykorzystujące walory przyrodnicze
i kulturowe wsi. Istotą turystyki wiejskiej
jest bezpośredni kontakt z życiem wiejskim,
folklorem, kontakt ze zwierzętami,
możliwość uczestnictwa w pracach rolnych.
Popularnym rodzajem turystyki
wiejskiej jest agroturystyka definiowana
jako wypoczynek w czynnym gospodarstwie
rolnym nazywanym gospodarstwem
agroturystycznym. Na obszarach cennych
przyrodniczo i kulturowo rozwija się ekoturystyka,
której głównym celem jest poznawanie
przyrody z poszanowaniem jej
praw. W gospodarstwach agroturystycznych stosujących ekologiczne metody produkcji
rolnej rozwija się ekoagroturystyka.


thumbnail

2. Informacja geograficzna i turystyczna

Trudno wyobrazić sobie podróż bez informacji geograficznej czy turystycznej. Jak dojechać
do gospodarstwa agroturystycznego? Jaka będzie pogoda? Co ciekawego znajduje
się w pobliżu? To podstawowe informacje, jakie chcemy uzyskać przed wyjazdem. Źródłem
tych informacji jest przede wszystkim Internet. Bez wychodzenia z domu możemy
zaplanować całą podróż, zarezerwować nocleg, bilet lotniczy, wynająć samochód, dowiedzieć
się wszystkiego o zabytkach, sprawdzić godziny otwarcia muzeum. Będąc już w
miejscu docelowym naszej podróży, powinniśmy udać się do punktu informacji turystycznej.


thumbnail

3. Wybrane elementy geografii turystycznej

Rozwój turystyki jako zjawiska o charakterze
społecznym, ekonomicznym i przestrzennym
powoduje zainteresowanie tą
dziedziną różnych dyscyplin naukowych:
geografii, ekonomii, socjologii, ekologii i
psychologii. W ujęciu geograficznym
głównym przedmiotem badań są migracje
turystyczne, zagospodarowanie przestrzeni
turystycznej oraz efekty i konsekwencje
działalności turystycznej dla środowiska
przyrodniczego.


thumbnail

5. Atrakcyjność turystyczna Europy

W roku 2012 według danych UNWTO Europę odwiedziło ponad 534 miliony zagranicznych
turystów. Wynika to z wyjątkowej atrakcyjności turystycznej Europy, o której decydują
walory turystyczne (przyrodnicze i pozaprzyrodnicze), zagospodarowanie turystyczne
oraz dostępność komunikacyjna. Najatrakcyjniejszym turystycznie regionem
Europy dla turystyki masowej jest Europa Południowa, położona w basenie Morza Śródziemnego.
Szczególnym walorem jest tutaj klimat podzwrotnikowy – gorący latem i łagodny
zimą, ciepłe morze, piaszczyste plaże, antyczne zabytki, dobre zagospodarowanie
turystyczne i dostępność komunikacyjna. Turyści, dla których głównym motywem podróży
jest poznanie przyrody, za atrakcyjne uznają również kraje Europy Północnej z
borealnymi lasami i jeziorami polodowcowymi. Dla turystyki pieszej górskiej i narciarstwa
najatrakcyjniejsze są dobrze zagospodarowane łańcuchy górskie Alp i Pirenejów,
natomiast dla turystki ekstremalnej – Karpaty Wschodnie.


thumbnail

6. Programowanie imprez turystycznych

Impreza turystyczna, według ustawy o
usługach turystycznych, to co najmniej
dwie usługi turystyczne tworzące jednolity
program i objęte wspólną ceną, jeżeli
usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad
24 godziny albo jeżeli program przewiduje
zmianę miejsca pobytu. Do najczęściej
spotykanych imprez turystycznych
na terenach wiejskich należą wczasy i pobyty
w gospodarstwach agroturystycznych,
zielone szkoły, rajdy, złazy, zloty,
spływy, rejsy, biwaki, obozy wędrowne piesze, rowerowe, obozy stałe, pielgrzymki. Z
turystyką wiejską związane są również różnorodne imprezy rekreacyjno-sportowe i
kulturalno-rozrywkowe, np. festyny, turnieje, konkursy, koncerty, wystawy.


Content Meneger: Katarzyna Stachura. Obsługiwane przez usługę Blogger.